Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

  1. 1.
    Zeitschriftenartikel
    Wachutka, L.; Caizzi, L.; Gagneur, J.; Cramer, P.: Global donor and acceptor splicing site kinetics in human cells. eLife 8 (2019)
  2. 2.
    Zeitschriftenartikel
    Vos, S. M.; Pöllmann, D.; Caizzi, L.; Hofmann, K. B.; Rombaut, P.; Zimniak, T.; Herzog, F.; Cramer, P.: Architecture and RNA binding of the human negative elongation factor. eLife 5 (2016)
Zur Redakteursansicht