Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Stavru, F.; Hülsmann, B. B.; Spang, A.; Hartmann, E.; Cordes, V. C.; Görlich, D.: NDC1: a crucial membrane-integral nucleoporin of metazoan nuclear pore complexes. Journal of Cell Biology 173 (4), S. 509 - 519 (2006)
2.
Zeitschriftenartikel
Stavru, F.; Nautrup-Pedersen, G.; Cordes, V. C.; Görlich, D.: Nuclear pore complex assembly and maintenance in POM121-and gp210-deficient cells. Journal of Cell Biology 173 (4), S. 477 - 483 (2006)
Zur Redakteursansicht