Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

  1. Zeitschriftenartikel
    Jones, J. L.; Hofmann, K. B.; Cowan, A. T.; Temiakov, D.; Cramer, P.; Anikin, M.: Yeast mitochondrial protein Pet111p binds directly to two distinct targets in COX2 mRNA, suggesting a mechanism of translational activation. Journal of Biological Chemistry, (in press) (2019)
  2. Zeitschriftenartikel
    Vos, S. M.; Pöllmann, D.; Caizzi, L.; Hofmann, K. B.; Rombaut, P.; Zimniak, T.; Herzog, F.; Cramer, P.: Architecture and RNA binding of the human negative elongation factor. eLife 5, e14981 (2016)
Zur Redakteursansicht